Tips Dan Panduan Tugasan - Kegiatan Ekonomi Geografi PT3 2015

Tips Dan Panduan Tugasan - Kegiatan Ekonomi Geografi PT3 2015 - Kegiatan Ekonomi. Pelajar PT3 tahun 2015 untuk mata pelajaran Geografi,adalah dikehendaki untuk menjalankan kajian lapangan berkenaan dengan pekerjaan penduduk dalam pelbagai kegiatan ekonomi di sekitar kawasan tempat tinggal atau sekolah pelajar.

Tugasan PT3 Geografi 2015 Kegiatan Ekonomi 

Untuk makluman, kajian lapangan hendaklah mengandungi beberapa perkara penting seperti berikut :-
a) Konsep dan takrifan kegiatan ekonomi. (LINK)
b) Latar belakang kegiatan ekonomi di kawasan tersebut dan persembahan  grafik yang sesuai tentang pekerjaan penduduk di  kawasan kajian tersebut. (LINK)
c) Cadangan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan penduduk di kawasan tersebut. (LINK)
d) Kegiatan ekonomi yang berpotensi dimajukan di kawasan kajian anda dan alasannya. (LINK)

Tips Dan Panduan Tugasan - Kegiatan Ekonomi Geografi PT3 2015

Berikut disertakan senarai Contoh Panduan Jawapan Tugasan Geografi PT3 2015 Kegiatan Ekonomi

Contoh-contoh kegiatan ekonomi di sekitar kawasan petempatan:

1. Pertanian
2. Perikanan
3. Perhutanan
4. Perlombongan
3. Perniagaan
4. Perindustrian
5. Penternakan
6. Perkilangan

Bahan Rujukan Tugasan Geografi PT3 2015 Kegiatan Ekonomi

  • Semua borang kaji selidik (LINK) dan borang temu bual (LINK) yang telah dijawab oleh responden (10 hingga 20) wajib disertakan bersama-sama hasil kajian
  • Digalakkan menyertakan foto/ gambar/ rajah/ grafik yang relevan bagi menjelaskan lagi hasil kajian
  • Menulis sumber rujukan dengan betul
  • Digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untuk mencari dan mengumpul dataBahan Rujukan Tugasan Geografi PT3 2015:

1) Kajian Jenis Pekerjaan Penduduk

Contoh 1
Contoh 2
Contoh 3
Contoh 4

2) Kajian Jenis-Jenis Kegiatan Ekonomi

Contoh 1
Contoh 2
Contoh 3
Contoh 4

3) Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia

Contoh 1
Contoh 2

Contoh tugasan Kegiatan Ekonomi klik PT3

Tips Dan Panduan Tugasan - Kegiatan Ekonomi Geografi PT3 2015


Kredit Bintangsukan Cekgu Norazimah Cerita Cinta Balqis Melvister & Rossa Calla

INFO TUGASAN GEOGRAFI PT3 2015
4) CADANGAN USAHA MENINGKATKAN PENDAPATAN PENDUDUH -http://depalma-sp.blogspot.com/…/cadangan-usaha-meningkatka…
5) KEGIATAN EKONOMI YANG BERPOTENSI DIMAJUKAN DI KAWASAN KAJIAN - http://depalma-sp.blogspot.com/…/kegiatan-ekonomi-yang-berp…

0 comment... add one now

Anda sangat dialu-alukan untuk komen di blog ini.