Contoh Borang Kaji Selidik - Kegiatan Ekonomi Geografi PT3

Contoh Borang Kaji Selidik - Kegiatan Ekonomi Geografi PT3 - Di bawah merupakan contoh borang kaji selidik untuk folio kegiatan ekonomi geografi PT3:

Contoh Borang Kaji Selidik - Kegiatan Ekonomi Geografi PT3

CONTOH 1

Borang Kaji Selidik
Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 Geografi
Tajuk: Kajian Kes Kegiatan Ekonomi Penduduk Di Felda Jengka Pahang

Bahagian A: Latar Belakang

Bagi setiap item, sila tandakan (x) atau isi tempat kosong pada ruangan yang
berkaitan.

1. Nama Penuh: __________________________

2. Jantina: [   ] Lelaki [   ] Perempuan

3. Umur: __________ tahun


4. Bangsa:

[   ] Melayu

[   ] Cina

[   ] India

[   ] Lain-lain (__________) Sila nyatakan


Bahagian B: Kegiatan Ekonomi Di Felda Jengka Pahang


5. Pekerjaan:

[   ] Peneroka

[   ] Buruh

[   ] Kakitangan Felda

[   ] Guru

[   ] Lain-lain (__________) Sila nyatakan


6. Sila nyatakan sektor pekerjaan anda ?

[   ] Pertanian

[   ] Perikanan

[   ] Pembalakan

[   ] Perkilangan

[   ] Perkhidmatan

[   ] Lain-lain (__________) Sila nyatakan


7. Pendapatan Bulanan?

[   ] RM 0-RM 900

[   ] RM 900-RM 1,000

[   ] RM 1,000-RM 1900

[   ] RM 1900 dan keatas


8. Adakah anda melakukan pendapatan sampingan?

Jika [YA] sila nyatakan di bahagian tempat kosong, Jika [TIDAK] Sila kosongkan

(__________) Sila nyatakan


9. Cadangkan alternatif untuk tingkatkan pendapatan anda?

(__________) Sila nyatakan


10. Sila nyatakan potensi kegiatan ekonomi selain daripada Kelapa Sawit di
kawasan ini ?

(__________) Sila nyatakan

Download di SINI


CONTOH 2

Borang Kaji Selidik
Tugasan Geografi Tingkatan 3
Tajuk : Kegiatan Ekonomi di (Masukkan tempat kajian anda)

ARAHAN: TANDAKAN (/) MANA YANG BERKENAAN

BAHAGIAN A: DATA DEMOGRAFI RESPONDEN

1. NAMA PENUH : _______________

2. JANTINA : [ ] LELAKI [ ]WANITA

3. UMUR : _______

4. BANGSA : 
[ ] MELAYU
[ ] CINA
[ ] INDIA
[ ] LAIN-LAIN, NYATAKAN: _______

5. PEKERJAAN: ____________


BAHAGIAN B: KEGIATAN EKONOMI

1. Pada pendapat anda, apakah kegiatan ekonomi utama di kawasan anda?
[ ] Pertanian
[ ] Perlombongan
[ ] Pendidikan
[ ] Pelancongan
[ ] Pembalakan


BAHAGIAN C: SUMBANGAN KEGIATAN EKONOMI

1. Pada pendapat anda, apakah sumbangan kegiatan ekonomi di tempat anda?
[ ] Peluang kerja
[ ] Peningkatan taraf hidup
[ ] Pendapatan
[ ] Meningkatkan taraf sosial masyarakat


BAHAGIAN D: KESAN KEGIATAN EKONOMI

1. Pada pendapat anda, apakah kesan kegiatan ekonomi di tempat anda?
[ ] Pencemaran
[ ] Kepupusan sumber mentah
[ ] Peningkatan populasi mendadak
[ ] Perubahan landskap


BAHAGIAN E: CARA MENGATASI KESAN KEGIATAN EKONOMI

1. Pada pendapat anda, apakah cara mengatasi kesan kegiatan ekonomi?
[ ] Kempen
[ ] Kuat kuasa undang-undang
[ ] kitar semula

Nama responden : ____________ Tandatangan : __________________

Tarikh: ______________

Download di SINI

Kredit Bintangsukan Cekgu Norazimah Cerita Cinta Balqis Melvister & Rossa Calla

INFO TUGASAN GEOGRAFI PT3 2015
4) CADANGAN USAHA MENINGKATKAN PENDAPATAN PENDUDUH -http://depalma-sp.blogspot.com/…/cadangan-usaha-meningkatka…
5) KEGIATAN EKONOMI YANG BERPOTENSI DIMAJUKAN DI KAWASAN KAJIAN - http://depalma-sp.blogspot.com/…/kegiatan-ekonomi-yang-berp…

0 comment... add one now

Anda sangat dialu-alukan untuk komen di blog ini.