Latar Belakang Dan Persembahan Grafik - Kegiatan Ekonomi Geografi PT3 2015

Latar Belakang Dan Persembahan Grafik - Kegiatan Ekonomi Geografi PT3 2015 - Selepas Konsep dan takrifan kegiatan ekonomi, komponen utama seterusnya dalam tugasan adalah huraian latar belakang mengenai kegiatan ekonomiyang anda telah pilih contoh pertanian kelapa sawit. Tajuk hendaklah ditulis seperti berikut mengikut nama kawasan tempat tinggal anda.

2. Latar Belakang Kegiatan Ekonomi Di ................. (Berdasarkan tajuk anda)

Penduduk sekitar kawasan saya menjalankan kegiatan ekonomi utama iaitu aktiviti pertanian Kelapa Sawit. Sila huraikan latar belakang mengenai pertanian Kelapa Sawit secara terperinci. 

2.1 Jadual Graf Kegiatan Ekonomi Penduduk (Sila sertakan persembahan dalam bentuk Graf). 

Maklumat adalah berdasarkan borang kaji selidik yang telah anda edarkan di kawasan kajian anda.

Latar Belakang Dan Persembahan Grafik - Kegiatan Ekonomi Geografi PT3 2015

2.1.2 Contoh Borang Soal Selidik

Contoh Borang Soal Selidik Pelbagai Format (LINK)
Contoh Borang Temu Bual (LINK)

Untuk menjawab soalan ini, pelajar perlu membuat tugasan luar dengan membuat tinjauan di sekitar tempat tinggal. Perlu ada borang soal selidik. Dapatkan 10 - 20 responden untuk soal selidik tersebut. Analisa data yang ada dan jadikan maklumat tersebut kepada jadual dan graf (persembahan grafik).

Pastikan soalan soal selidik mengandungi perkara berikut :
- Maklumat responden
- Maklumat kajian:

Jenis-jenis pekerjaan di kawasan kajian,
Cadangan meningkatkan pendapatan penduduk di kawasan kajian,
mengkaji kegiatan ekonomi yang berpotensi untuk dimajukan di kawasan kajian.Sila ambil gambar di kawasan kegiatan ekonomi yang anda kaji dan sila sertakan keterangan di bawah setiap gambar anda dan cetak.

2.2 Contoh Grafik Pekerjaan Penduduk (Di kawasan tempat tinggal anda)

Lebih menarik jika gambar tersebut diambil oleh anda sendiri di kawasan tempat tinggal anda. Lebih banyak gambar maka ianya adalah lebih baik.

Huraian Grafik: Apabila buah kelapa sawit sudah masak, penduduk akan menuai kepala sawit menggunakan pahat pemotong buah sebelum dihantar ke kilang untuk tujuan pemprosesan.

Nota Penting: Pada grafik atau gambar anda, Sila Sertakan Tajuk, Huraian dan label

Latar Belakang Dan Persembahan Grafik - Kegiatan Ekonomi Geografi PT3 2015

Kredit Bintangsukan Cekgu Norazimah Cerita Cinta Balqis Melvister & Rossa Calla

INFO TUGASAN GEOGRAFI PT3 2015
4) CADANGAN USAHA MENINGKATKAN PENDAPATAN PENDUDUH -http://depalma-sp.blogspot.com/…/cadangan-usaha-meningkatka…
5) KEGIATAN EKONOMI YANG BERPOTENSI DIMAJUKAN DI KAWASAN KAJIAN - http://depalma-sp.blogspot.com/…/kegiatan-ekonomi-yang-berp…

2 comments.. read them below or add one

AnonymousAnonymous July 01, 2015
thanks.so much......

Anda sangat dialu-alukan untuk komen di blog ini.