Panduan Tugasan Sejarah PT3 2015

Panduan Kerja Kursus Perjanjian Persekutuan 1895 - Berikut disertakan bahan-bahan rujukan yang bersesuaian dalam membantu pelajar untuk membuat tugasan kerja kursus Sejarah PT3 2015 - Dokumen Persetiaan Persekutuan 1895.

Untuk tugasan PT3 Sejarah 2015 kali ini, pelajar dikehendaki untuk membuat kajian dan menghasilkan laporan yang panjangnya tidak kurang daripada 300 patah perkataan berdasarkan petikan yang diberi. Tarikh tugasan perlu disiapkan adalah bermula dari 28 Jun hingga 10 Julai 2015.

Panduan Kerja Kursus Sejarah PT3 2015, Panduan Kerja Kursus Perjanjian Persekutuan 1895

Soalan Tugasan Kerja Kursus Sejarah PT3 2015

Tajuk kajian tidak disediakan, Sila gunakan kreativiti anda untuk mengolah berdasarkan petikan dokumen Persetiaan Persekutuan 1895, sila buat kajian dan hasilkan laporan yang panjangnya tidak kurang daripada 300 patah perkataan.

Tugasan anda hendaklah mengandungi aspek-aspek utama berikut:

(a) Tajuk kajian* Cara membuat objektif, kaedah dan tajuk kajian

Panduan Kerja Kursus Sejarah PT3 2015, Panduan Kerja Kursus Perjanjian Persekutuan 1895
Sumber http://cikgurazak.blogspot.com/


(b) Nama penulis - Nama Kita

(c) Isi kandungan - bahagikan isi kandungan berdasarkan konstruk yang dikehendaki

1) Pengenalan - Latar belakang Persetiaan Persekutuan 1895 (Kenapa dan bagaimana perjanjian ini di buat)
2) Faktor Pemeterian - Sila nyatakan 4 faktor punca atau sebab berlakunya Persetiaan Persekutuan 1895
3) Kesan - Sila nyatakan 4 kesan persetiaan Persekutuan terhadap Ngeri-Negeri Melayu
4) Hubung kait pembentukan persekutuan dan Kedaulatan Malaysia.
Pelajar perlu menulis 3 perkaitan yang lengkap dengan menyatakan huraian dan contoh. Di antara contoh perkaitan pembentukan persekutuan dengan kedaulatan Malaysia adalah seperti berikut :-

a. Kejayaan dalam sistem pemerintahan iaitu dengan mencontohi sistem birokrasi barat
b. Kejayaan dalam pembangunan ekonomi
c. Peningkatan kemudahan asas dan kemudahan sosial konsep Persekutuan

(d) Rumusan - pengetahuan/ nilai/ unsur patriosme/ harapan

(e) Menyenaraikan sumber rujukan - buku/ internet/ akhbar/ majalah


Berikut disertakan contoh dan bahan rujukan untuk panduan pelajar semua :-

Kredit - Rossacalla

0 comment... add one now

Anda sangat dialu-alukan untuk komen di blog ini.